De Nutritionist

praktijk voor nutritionele geneeskunde en digitale bioresonantie

bedankt voor uw bezoek!

Alle levende organismen hebben het vermogen zichzelf te herstellen en ziekten te overwinnen. 

De nutritionele geneeskunde is erop gericht dit vermogen te ondersteunen met voeding en voedingsstoffen (soms met supplementen). We vergeten weleens dat ons eten datgene is waar ons weefsel van gemaakt is.

Ons lichaam kan pas optimaal functioneren wanneer alle lichaamsstoffen bijv. bloed, lymfe, hormonen en talloze andere, binnen bepaalde parameters blijven. 

Het doel van de therapie is het creëren van een optimaal biochemisch milieu, waarin cellulaire herstel processen alle kansen krijgen.

Nutritionele geneeskunde wordt ook vaak Orthomoleculaire geneeskunde genoemd en er bestaat een International Society for Orthomoleculair Medicine die in 1994 werd opgericht in Vancouver .


De gezondheid van de mens gaat er steeds verder op achter uit en veel voedingsdeskundigen leggen een verband tussen gezondheidsproblemen en gebrekkige voeding . Onze voeding wordt bewerkt en verandert van kleur , geur en smaak. Ook de natuurlijke producten zoals groenten , fruit en vlees bevatten vaak pesticiden, hormonen en antibiotica. Mensen zijn vervreemd geraakt van hun natuurlijke manier van eten en leven. Er is dan ook een duidelijke toename te zien van kanker, auto-immuunziekten(o.a allergieën ) en psychische overbelasting . 


De reguliere geneeskunde is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en is van grote waarde. Ieder van ons heeft het een keer nodig in zijn of haar leven en er zijn goede technologische ontwikkelingen in de medische wereld die ons daadwerkelijk genezen of langer doen leven. Er komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor voeding en leefstijl en artsen maken ook zeker weleens gebruik van de Orthomoleculaire geneeskunde. Zo krijgen baby’s en ouderen standaard vitamine D en mensen met chronische maagproblemen op indicatie vitamine B12 injecties. De reguliere geneeskunde is echter meer gericht op een behandeling met medicijnen en/of een operatie en wordt er minder gekeken naar wat het lichaam ziek gemaakt heeft ( zoals voeding, stress, toxines, medicijnen,  te weinig beweging).

Het is onmogelijk om alle belastende factoren uit ons leven te bannen, maar wat we wel kunnen doen is een paar belangrijke pijlers onder de loep nemen en op die manier meer kracht ontwikkelen!


Het is soms een hele puzzel om zicht te krijgen op de verschillende factoren die het lichaam belasten en ziek maken. Er zijn zeer veel mensen met darmproblemen (ook veel kinderen) waarbij nooit een diagnose is gesteld .

Ook onbegrepen moeheid en huidklachten zijn vervelende klachten waarvoor in het reguliere circuit niet altijd een behandeling wordt gevonden. Medicijnen kunnen helpen ons beter te voelen, maar nemen tegelijk ook de prikkel weg zelf iets te doen aan onze leefomstandigheden. Uiteraard zijn medicijnen soms zeker nodig en kunnen deze ook gecombineerd worden met nutritionele geneeskunde en bioresonantie.